italfood_3.jpg

НОВА ЛОГИСТИЧНА СГРАДА НА „ИТАЛ ФУУД“ В ШУМЕН

CORDEEL BULGARIA започва изпълнението на поредния инвестиционен проект на своите дългогодишни възложители от компанията ФИКОСОТА ХОЛДИНГ.

Настоящият проект, с обща РЗП=5080 кв.м., представлява високостелажна складова сграда за складиране на различни продукти и суровини. Тя ще бъде изградена в имота на „Итал Фууд Индъстри“, разположен в производствено-складовия комплекс на фирмата в промишлената зона на гр. Шумен.

Във функционално отношение в логистичния център се предвижда временно складиране на опаковани хранителни и индустриални продукти преди последващата им експедиция.

Други новини