Енергийни общности

Енергийни общности

Локалното производство на възобновяема енергия е не само модерна концепция, а и конкурентно предимство в един все по-електрифициран свят. Но претрупването му с неуправляеми консуматори застрашава експлоатация с претоварване на електропреносната мрежа, поврежда инфраструктурата и понася икономически загуби със санкции от Електроразпределителното дружество. Като част от Европейския проект „CREATORS“, Кордеел България разработва Енергийната система на Общностите, модел за самостоятелно производство, съхранение и разпределение на енергия на място. Енергийното общество свързва изолирани консуматори и производители на Възобновяема енергия в координирана система, като ги прави независими от централизирана енергийна система, оползотворява излишните мощности и намалява разходите им.

Кордеел България участва в изграждането на водещо в индустрията търговско Енергийно общество

 

Групата на Кордеел е европейски лидер в разработването на Енергийни общества като Кордеел България участва с пилотните проекти по линия на програма Horizon Europe.

За да усъвършенства най-новото в Енергийните общества и за да отговори на нуждите на нашите клиенти, Кордеел България играе важна роля във финансирания от Horizon Europe проект CREATORS. В CREATORS участват към 17 партньора от 8 държави с цел тестване и доказване на модела „Енергията като услуга“ чрез Енергийните общества.

Кордеел България, заедно с Кордеел Груп и испанската инженерна фирма COMSA, са водещи специалисти по мониторинг и симулация (I.LECO), емулация за Digital Twins (Typhoon HIL) и финансиране (ep group и BAX) за разработване на цялостно предложение за енергия като услуга за клиенти чрез модел за Енергийни общества.

Проетка стартира през 2020 г. и ще завърши през 2024 г..

Партньорството по проекта подкрепя общо 20 енергийни общности в Европа във фаза на създаване, с 4 основни обекта в Естония, Испания, Белгия и Словения; 6 последователи в България, Франция, Словения, Нидерландия и Испания и 10 места за репликация, избрани в отворен и прозрачен процес.

 

Защо се създават енергийните общности? 

Енергийните общности са система, която свързва производителя на възобновяема енергия и консуматорите в координирана система като наблюдава и анализира потреблението им чрез интелигентен логаритъм. За разлика от обекти с неуправляемо потребление, които постоянно използват максимална мощност от Електроразпределителното дружество без контрола на консумацията, енергийната общност позволява на операторите на обекти да се възползват от произведената енергия за своите бизнес нужди. 

Намаляване сметките за електроенергия

Енергийните общности генерират спестявания от сметки за електроенергия чрез оптимизиране на собственото потребление и ограничаване на зависимостта от нестабилните енергийни борсови цени. Инфраструктурата и софтуерът работят заедно за координация на потреблението и производството и съхранение на неизползваната генерирана възобновяема енергия

Надежден пренос на електроенергия

Енергийната общност позволява надеждно да се захранват множество консуматори в Общността защитавайки ги от по-широките колебания и нестабилно електроподаване.

Производството на възобновяема енергия в Общността е проектирана и управлявана, за да предотврати прекомерната амортизация и повредата на електроразпределителна мрежа и инфраструктура, причинени от неконтролирано претоварване.

Тъй като индустрията и строителството се придвижват към електрификация, наличието на инфраструктура за надеждно справяне с увеличената консумация ще бъде конкурентно предимство за обектите, особено за обекти, които очакват увеличаване на електрически превозни средства в бъдеще.

Офисът на Кордеел в България е място с доказано Енергийно общество!

 

Кордеел България е проектирала изграждането на фотоволтаична централа, която да захранва енергийната си общност и да произвежда възобновяема енергия с която да зарежда автомобилния си парк от електроавтомобили.

Кордеел България тества процеса на създаване и функциониране на енергийни общности на няколко различни площадки- главен офис на фирмена сграда, Хладилен склад и Регионално Депо.

В крайна сметка ще бъдат свързани и координирани възобновяемото енергопроизводство с точки на потребление както в собствения му обект, така и в обекти в съседство и средно големи промишлени съоръжения в отдалечени райони.

С енергийните общности, Кордеел България се стреми към 70% ниво на собствено потребление чрез активно координиране на генерирането и потреблението си.

Научете повече за изследователската и иновационната работа на Кордеел България както и за практическите ползи на модела за Енергийни общества като се свържете с нас.

Други новини