Warehouse_Shumen_TESY_03

Нов склад и офис за TESY готов за употреба!

Завършихме успешно новата складова база и администрация за нашият клиент ТЕСИ ООД в северо-източна България. Предаването на новата сграда бе направено преждевременно, с един месец по-рано от планираният срок, като обекта беше изпълнен за период от 8 месеца. Новата складова база със своите 18 метра височина и 110 м дължина е оборудвана със стелажна система за близо 8.000 палето-места, които ще бъдат запълвани посредством 10-те нови товаро-разтоварни рампи. Административната сграда за служителите е проектирана и изпълнена с изключително високо качество.

Други новини