Talents for the future

Участие в конкурса „Talents for the Future“

Спечелете 6-месечен платен стаж в Cordeel Bulgaria и възможност да посетите Cordeel Belgium и да станете почетни носители на сребърно отличие.

Конкурсът „Talents for the Future“ е организиран за студентите на УАСГ с подкрепата на Cordeel Bulgaria. Участие могат да вземат всички настоящи студенти на университета според правилата по-долу. Студентите, които няма да се включат в конкурса, са добре дошли на надпреварата, за да видят най-успешните проекти.

Конкурсът предоставя възможност на студентите от УАСГ да спечелят шестмесечен платен стаж в Cordeel Bulgaria, възможност да посетят Cordeel Belgium и да станат почетни носители на сребърно отличие. Ние подкрепяме конкурса, защото вярваме, че младите специалисти трябва да развиват кариерата си в българския строителния бранш.

Критерии за участие

За да участвате в конкурса „Talents for the future“ трябва:

- Да сте студент/дипломант в УАСГ през академичната 2018/2019 г.

Да сформирате екип от 3 до 5 участника с други настоящи студенти/дипломанти на УАСГ. Отборът се явява заедно на конкурса и се съревновава с проектите на другите отбори.

- Да регистрирате имейл с името на отбора, до който всички членове да имат достъп.

- Да разработите със своя отбор проект по реален казус, зададен от Cordeel Bulgaria.

Обърнете внимание:

Не се допуска индивидуално или дуетно участие или надвишаване броя на участниците в отбор.

Участието е на доброволен принцип. Участниците не получават заплащане или други материални стимули.

Записване на отбори след крайния срок не се допуска. Няма да се разглеждат проекти, които не са представени в зададения срок.

Адресът на електронната поща трябва да бъде активен и правилно изписан. Използва се за изпращане на информация до участниците, свързана с конкурса. Няма да се използва с маркетингови цели или да бъде предоставян на трети страни.

Тези изисквания не подлежат на промяна, а неспазването им води до дисквалификация.

Основни етапи

I-ви етап: Записване за участие в конкурса

Регистрацията се извършва на адрес: http://form.news/talents1. Краен срок за регистрация - 06.03.2019 г.

Всеки отбор при регистрацията си трябва да посочи имената на членовете на екипа.

II-ри етап: Поставяне на задачите

Задачите ще бъдат поставени в централния офис на Cordeel Bulgaria на 13.03.2019 г. от 14 часа.

За всички участници ще бъде осигурен транспорт до сградата на Cordeel Bulgaria и обратно. Повече информация ще бъде изпратена на електронната поща на участниците.

III-ти етап: Работа по проектите

Отборите разполагат с 12 дни, за да представят своите виждания, идеи и решения по казусите на Cordeel Bulgaria. Крайният срок за завършване на проектите е 25.03.2019 г. до края на деня.

Неспазването на крайните срокове води до дисквалификация.

IV-ти етап: Представяне на проектите и избор на победител

Отборите представят своите проекти пред журито на специално събитие на 27.03.2019 г. в централното фоайе на новата сграда на УАСГ от 14 часа.

Журито ще е в състав:

- Министърът на регионалното развитие и благоустройство

- Ректорът на УАСГ

- Управител на Cordeel Bulgaria

След като бъдат представени всички проекти, журито ще излъчи отбор победител.

Наградата – стаж в Cordeel Bulgaria

Стажът ще разкрие какво прави Cordeel успешна строителна компания в цяла Европа.

Награда за отбора победител в конкурса „Talent for the Future“ е платен 6-месечен стаж в централния офис на Cordeel Bulgaria. След успешно завършване на стажа победителите ще имат възможността да посетят Cordeel Belgium.

Препоръки към участниците

Участниците трябва:

- да имат желание да изпробват знанията и уменията си в професионална международна среда;

- да имат силно изразени умения за работа в екип и комуникация, но в същото време да имат способността да работят независимо с висока отдаденост към поставената задача;

- да бъдат отговорни и последователни в работата си;

- да имат добри аналитични умения;

- да могат да комуникират свободно на английски език.

Партньори

Партньори на конкурса „Talents for the Future“ са:

- Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

- Студентски съвет при Университета за архитектура, строителство и геодезия

- МРРБ

- Cordeel Bulgaria

Важни дати

- 06.03.2019 г. – краен срок за регистрация;

- 13.03.2019 г. – посещение в централния офис на Cordeel Bulgaria за възлагане на казусите, по които ще работят отборите;

- 25.03.2019 г. – краен срок за представяне на проектите;

- 27.03.2019 г. – тържествена церемония за представяне, оценяване и награждаване.

Защо подкрепяме конкурса „Talents for the Future“

„Talents for the Future“ е израз на нашата отговорност и грижа за бъдещето на строителния сектор в България.

Cordeel възниква като семеен бизнес в Белгия. Днес ние сме голямо европейско семейство, чийто приоритет е да осигури възможности за развитие на младежи. Ние знаем, че младежите запазват ценностите, на които се уповаваме за в бъдеще, и това ни вдъхнови да създадем програма за младите и дръзките.

Cordeel Bulgaria има дългосрочен ангажимент да остане в България и да допринесе за запазване на най-високите стандарти в индустриалното и офис строителство. Причина за устойчивия ни растеж е в международно доказаното качество и интегритет в Западна Европа.

Да работим с мотивирани млади хора е начин да ги вдъхновим да се присъединят към вълнуващия строителен сектор, който формира градската среда на бъдещето. „Talents for the Future“ е израз на нашата отговорност и грижа за ценното бъдеще на строителния сектор в България.

Други новини