bsr_5.jpg

Cordeel Bulgaria с реализирана втора ОФИС СГРАДА

Cordeel Bulgaria успешно реализира втора офис сграда в бизнес център BSR Sofia One.

Сградата предлага офиси Клас А и е част от комплекса BSR Sofia One в кв. „Гео Милев“ близо до търговски център Sky City. Проектът се отличава с голяма етажна площ, гъвкавост на разпределението, 340 паркоместа, сертифициране по BREEAM. Това са значителни предимства за нейното екологично въздействие спрямо околната среда.

bsr_4.jpg
bsr_1.jpg

Други новини

Енергийни общности
30 Май 2024

Енергийни общности

Локалното производство на възобновяема енергия е не само модерна концепция, а и конкурентно предимство в един все по-електрифициран свят. Но претрупването му с неуправляеми консуматори застрашава експлоатация с претоварване на електропреносната мрежа, поврежда инфраструктурата и понася икономически загуби със санкции от Електроразпределителното дружество. Като част от Европейския проект „CREATORS“, Кордеел България разработва Енергийната система на Общностите, модел за самостоятелно производство, съхранение и разпределение на енергия на място. Енергийното общество свързва изолирани консуматори и производители на Възобновяема енергия в координирана система, като ги прави независими от централизирана енергийна система, оползотворява излишните мощности и намалява разходите им.