Newsitem_Lidl_01

Нов проект за ЛИДЛ България

След успешното приключване на проекта „Логистична база на ЛИДЛ в с. Кабиле“, през 2019г ние отново изпълняваме строително-монтажни работи за ЛИДЛ България. Обектът се сътои от два подобекта на площадката до с. Кабиле: Открит склад за складиране на празни палети с площ 1500м2, оборудван с осветителна инсталация и дъждовна канализация. Независимо водопроводно отклонение с дължина 400м за гарантиране на непрекъснатост на технологичното водоснабдяване на логистичната база. Срокът за изпълнение на двата подобекта е 59 дни и строителството предстои да бъде завършено през м.Юли 2019г.

Други новини