Tesy 2

Нов Логистичен център – висок, модерен, технологичен

Теси ООД

Логистичен център към Съществуваща Производствена сграда. Новата складова база със своите 18 метра височина и 110 м дължина е оборудвана със стелажна система за близо 8.000 палето-места, които ще бъдат запълвани посредством 10-те нови товаро-разтоварни рампи. Административната сграда за служителите е проектирана и изпълнена с изключително високо качество, отговарящо на високите стандарти поставени от Теси.
Tesy 2
Tesy 2

Характеристики на проекта

Име на проект
Теси ООД
Местонахождение
Шумен, България
Клиент
Теси ООД
Категория
Логистични сгради, Офиси, Логистики и производства
Застроена площ
4500.00 m²
Главен изпълнител
Cordeel Bulgaria EAD
Тип на договора
Главен Изпълнител
Период
2018 - 2019

Общ обем и директна свързаност

Логистичната сграда е еднообемно пространство, свързано директно с производствените мощности на един от заводите на Клиента. Конструкцията е смесена, предварително заготвени бетонови чашки и колони и метална покривна конструкция. Ограждането е с термопанели, покривната конструкция е с послоен монтаж. Оптимизирани технически решение за инсталациите и надежна спринклерна система са част от целият обект. Изпълнена е високоравнинна настилка осигуряваща обслужването на склада с VNA машини и ричтраци. Изпълнени са 10 товаро-разтоварни рампи за обслужване на склада. 

Добро планиране

Благодарение на доброто планиране и своевременно осигуряване на материали и подизпълнители , сградата беше завършена предсрочно и предадена на клиента за 8 месеца. Отличната ни координация и бързото взимане на решения от страна Възлoжителя допринесе за този впечатляващия резултатпоредният високостелажен склад в портфолиото на Теси и Фикосота.

 

Свързани проекти